Tag Archives: Voip ústředny

Telefonní ústředny VoIP

VoIP (Voice over Internet Protocol)

Telefonování prostřednictvím IP sítě, Internetu.

Výhody VoIP

  • Snížení nákladů na telefonování
  • Možnost volání zdarma v rámci jednoho VoIP operátora, vlastní sítě
  • Vzdálená správa sítě
  • Všechny služby klasické telefoni (konference, přepojování, tarifikace)
  • Není nutné budovat zvlášť infrastrukturu pro data a hlas