Revize elektro

Revize elektrického zařízení je činnost prováděná na elektrickém zařízení, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti.Provádění revizí uvádějí a předepisují i právní předpisy. Zákon č. 202/2006 Sb.,zákoníku práce §102, zákon č. 309/2004 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §4, nařízení vlády č. 378/2001 Sb kde se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí, Vyhláška 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních, atd.


Účelem revize elektrického zařízení je podat uživateli přesný obraz o stavu zařízení, udat pokyny pro nutné opravy, popřípadě navrhnout doplnění.

Nabízíme:

  • Revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
  • Revize elektrospotřebičů a elektro nářadí
  • Revize hromosvodů

Pište na daniel.horak@duocom.cz , nebo telefonujte: 724 863 655

Ceny:

  • revize elektrospotřebičů: od 40,- Kč bez DPH
  • revize rodinného domu: od 2 500,- Kč bez DPH
  • ceny se odvíjí od množství spotřebičů a velikosti instalace